Ωριαίες Αμοιβές

Χρήσιμα Έγγραφα
Τίτλος
2021Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης - Παράρτημα 5 - Ωριαίες Αμοιβές
2020Απόφαση Επιτροπής Ερευνών
- // -Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε Έργα

 

Μέλη ΔΕΠ
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
ΤίτλοςΧρόνοςΠλαίσιο 
ΠαραγωγικέςΗ/Ετ 215
- // -Εβ/Ετ 43
- // -Ω/Η 3,6
- // -Ω/Εβ 18
- // -Ω/Μ 64,5
- // -Ω/Ετ 774
ΙΠΑ  0,45
Πρόσθετη ΑπασχόλησηΩ/ΗΠ14,4
- // -Ω/Εβ- // -22
- // -Ω/Ετ- // -774
- // -Ω/ΗΠ24,4
- // -Ω/Εβ- // -22
- // -Ω/Ετ- // -946
ΜΑΧ- // - 1720
Ιδίας Συμμετοχής- // - 387

 

Μέλη ΕΕΔΙΠ
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
ΤίτλοςΧρόνοςΠλαίσιο 
ΠαραγωγικέςΗ/Ετ 215
- // -Εβ/Ετ 43
- // -Ω/Η 4,4
- // -Ω/Εβ 22
- // -Ω/Μ 78.83
- // -Ω/Ετ 946
ΙΠΑ  0,55
Πρόσθετης ΑπασχόλησηςΩ/ΗΠ13,6
- // -Ω/Εβ- // -18
- // -Ω/Ετ- // -774
- // -Ω/ΗΠ23,6
- // -Ω/Εβ- // -18
- // -Ω/Ετ- // -774
ΜΑΧ- // - 1720
Ιδίας Συμμετοχής- // - 284

 

Μέλη ΕΤΕΠ
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
ΤίτλοςΧρόνοςΠλαίσιο 
ΠαραγωγικέςΗ/Ετ 215
- // -Εβ/Ετ 43
- // -Ω/Η 5,2
- // -Ω/Εβ 26
- // -Ω/Μ 93,17
- // -Ω/Ετ 1118
ΙΠΑ  0,65
Πρόσθετης ΑπασχόλησηςΩ/ΗΠ12,8
- // -Ω/Εβ- // -14
- // -Ω/Ετ- // -602
- // -Ω/ΗΠ22,8
- // -Ω/Εβ- // -14
- // -Ω/Ετ- // -602
ΜΑΧ- // - 1720
Ιδίας Συμμετοχής- // - 335

 

Μόνιμοι / ΙΔΑΧ
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
ΤίτλοςΧρόνοςΠλαίσιο 
ΠαραγωγικέςΗ/Ετ 215
- // -Εβ/Ετ 43
- // -Ω/Η 8
- // -Ω/Εβ 40
- // -Ω/Μ 143,33
- // -Ω/Ετ 1720
ΙΠΑ  1,00
Πρόσθετης ΑπασχόλησηςΩ/ΗΠ10
- // -Ω/Εβ- // -0
- // -Ω/Ετ- // -0
- // -Ω/ΗΠ20
- // -Ω/Εβ- // -0
- // -Ω/Ετ- // -0
ΜΑΧ- // - 1720
Ιδίας Συμμετοχής- // - 0

 

Τρίτοι
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
ΤίτλοςΧρόνοςΠλαίσιο 
ΠαραγωγικέςΗ/Ετ 215
- // -Εβ/Ετ 43
- // -Ω/Η 8
- // -Ω/Εβ 40
- // -Ω/Μ 143,33
- // -Ω/Ετ 1720
ΙΠΑ  1,00
Πρόσθετης ΑπασχόλησηςΩ/ΗΠ10
- // -Ω/Εβ- // -0
- // -Ω/Ετ- // -0
- // -Ω/ΗΠ20
- // -Ω/Εβ- // -0
- // -Ω/Ετ- // -0
ΜΑΧ- // - 1720
Ιδίας Συμμετοχής- // - 0

 

Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών
ΗΕ=Ημερολογιακές Εβδομάδες, ΩΕ=Ώρες/εβδομάδα, ΩΗ=Ώρες/Ημέρα, ΕΩΕ=Εργάσιμες Ώρες Έτους
ΔΕ=ΔΕΠ, ΕΕ=ΕΕΔΙΠ, ΕΤ=ΕΤΕΠ, ΔΙ=Διοικητικοί, ΙΔΑΧ, Λοιποί Δημ.Υπάλληλοι
ΤύποςΧρόνοςΔΕΕΕΕΤΔΙ
[1]ΗΕ52525252
[2]ΩΕ18222640
[2α]= [2]/ 5ημΩΗ3,64,45,28
[3]= [1]x [2]ΕΩΕ936114413522080
Αφαιρούνται
ΤύποςΧρόνοςΔΕΕΕΕΤΔΙ
[4]Άδειες & Αργίες (εβδ)9999
[5]= [4]* [2]Ώρες Αδειών & Αργιών162198234360

 

Σύνολο Παραγωγικών
ΕΩ=Ετήσιων Ωρών, ΕΕ=Ετήσιων Εβδομάδων, ΕΗ=Ετήσιων Ημερών, ΜΩ=Μηνιαίων Ωρών, ΗΩ=Ημερίσιων Ωρών
ΔΕ=ΔΕΠ, ΕΕ=ΕΕΔΙΠ, ΕΤ=ΕΤΕΠ, ΔΙ=Διοικητικοί, ΙΔΑΧ, Λοιποί Δημ.Υπάλληλοι
Τύπος ΔΕΕΕΕΤΔΙ
[6]= [3]- [5]ΕΩ77494611181720
[7]= [1]- [4]ΕΕ43434343
[8]= [7]* 5ημΕΗ215215215215
[9]= [6]/ 12μηνΜΩ64,578,8393,17143,33
[10]= [2]/ 5ημΗΩ3,64,45,28