Ωριαίες Αμοιβές

Χρήσιμα Έγγραφα
Τίτλος
2023 ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - (ΦΕΚ ΤΒ’ 7438/29-12-2023)
2021 Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης - Παράρτημα 5 - Ωριαίες Αμοιβές
2020 Απόφαση Επιτροπής Ερευνών
- // - Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε Έργα

 

Μέλη ΔΕΠ
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
Τίτλος Χρόνος Πλαίσιο  
Παραγωγικές Η/Ετ   215
- // - Εβ/Ετ   43
- // - Ω/Η   3,6
- // - Ω/Εβ   18
- // - Ω/Μ   64,5
- // - Ω/Ετ   774
ΙΠΑ     0,45
Πρόσθετη Απασχόληση Ω/Η Π1 4,4
- // - Ω/Εβ - // - 22
- // - Ω/Ετ - // - 774
- // - Ω/Η Π2 4,4
- // - Ω/Εβ - // - 22
- // - Ω/Ετ - // - 946
ΜΑΧ - // -   1720
Ιδίας Συμμετοχής - // -   387

 

Μέλη ΕΕΔΙΠ
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
Τίτλος Χρόνος Πλαίσιο  
Παραγωγικές Η/Ετ   215
- // - Εβ/Ετ   43
- // - Ω/Η   4,4
- // - Ω/Εβ   22
- // - Ω/Μ   78.83
- // - Ω/Ετ   946
ΙΠΑ     0,55
Πρόσθετης Απασχόλησης Ω/Η Π1 3,6
- // - Ω/Εβ - // - 18
- // - Ω/Ετ - // - 774
- // - Ω/Η Π2 3,6
- // - Ω/Εβ - // - 18
- // - Ω/Ετ - // - 774
ΜΑΧ - // -   1720
Ιδίας Συμμετοχής - // -   284

 

Μέλη ΕΤΕΠ
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
Τίτλος Χρόνος Πλαίσιο  
Παραγωγικές Η/Ετ   215
- // - Εβ/Ετ   43
- // - Ω/Η   5,2
- // - Ω/Εβ   26
- // - Ω/Μ   93,17
- // - Ω/Ετ   1118
ΙΠΑ     0,65
Πρόσθετης Απασχόλησης Ω/Η Π1 2,8
- // - Ω/Εβ - // - 14
- // - Ω/Ετ - // - 602
- // - Ω/Η Π2 2,8
- // - Ω/Εβ - // - 14
- // - Ω/Ετ - // - 602
ΜΑΧ - // -   1720
Ιδίας Συμμετοχής - // -   335

 

Μόνιμοι / ΙΔΑΧ
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
Τίτλος Χρόνος Πλαίσιο  
Παραγωγικές Η/Ετ   215
- // - Εβ/Ετ   43
- // - Ω/Η   8
- // - Ω/Εβ   40
- // - Ω/Μ   143,33
- // - Ω/Ετ   1720
ΙΠΑ     1,00
Πρόσθετης Απασχόλησης Ω/Η Π1 0
- // - Ω/Εβ - // - 0
- // - Ω/Ετ - // - 0
- // - Ω/Η Π2 0
- // - Ω/Εβ - // - 0
- // - Ω/Ετ - // - 0
ΜΑΧ - // -   1720
Ιδίας Συμμετοχής - // -   0

 

Τρίτοι
Ω=Ώρες, Η=Ημέρα, Εβ=Εβδομάδα, Μ=Μήνα, Ετ=Έτος, Π1=ΕΣΠΑ 2014-2020, Π2=Horizon 2020, ΙΠΑ = Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης
Τίτλος Χρόνος Πλαίσιο  
Παραγωγικές Η/Ετ   215
- // - Εβ/Ετ   43
- // - Ω/Η   8
- // - Ω/Εβ   40
- // - Ω/Μ   143,33
- // - Ω/Ετ   1720
ΙΠΑ     1,00
Πρόσθετης Απασχόλησης Ω/Η Π1 0
- // - Ω/Εβ - // - 0
- // - Ω/Ετ - // - 0
- // - Ω/Η Π2 0
- // - Ω/Εβ - // - 0
- // - Ω/Ετ - // - 0
ΜΑΧ - // -   1720
Ιδίας Συμμετοχής - // -   0

 

Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών
ΗΕ=Ημερολογιακές Εβδομάδες, ΩΕ=Ώρες/εβδομάδα, ΩΗ=Ώρες/Ημέρα, ΕΩΕ=Εργάσιμες Ώρες Έτους
ΔΕ=ΔΕΠ, ΕΕ=ΕΕΔΙΠ, ΕΤ=ΕΤΕΠ, ΔΙ=Διοικητικοί, ΙΔΑΧ, Λοιποί Δημ.Υπάλληλοι
Τύπος Χρόνος ΔΕ ΕΕ ΕΤ ΔΙ
[1] ΗΕ 52 52 52 52
[2] ΩΕ 18 22 26 40
[2α]= [2]/ 5ημ ΩΗ 3,6 4,4 5,2 8
[3]= [1]x [2] ΕΩΕ 936 1144 1352 2080
Αφαιρούνται
Τύπος Χρόνος ΔΕ ΕΕ ΕΤ ΔΙ
[4] Άδειες & Αργίες (εβδ) 9 9 9 9
[5]= [4]* [2] Ώρες Αδειών & Αργιών 162 198 234 360

 

Σύνολο Παραγωγικών
ΕΩ=Ετήσιων Ωρών, ΕΕ=Ετήσιων Εβδομάδων, ΕΗ=Ετήσιων Ημερών, ΜΩ=Μηνιαίων Ωρών, ΗΩ=Ημερίσιων Ωρών
ΔΕ=ΔΕΠ, ΕΕ=ΕΕΔΙΠ, ΕΤ=ΕΤΕΠ, ΔΙ=Διοικητικοί, ΙΔΑΧ, Λοιποί Δημ.Υπάλληλοι
Τύπος   ΔΕ ΕΕ ΕΤ ΔΙ
[6]= [3]- [5] ΕΩ 774 946 1118 1720
[7]= [1]- [4] ΕΕ 43 43 43 43
[8]= [7]* 5ημ ΕΗ 215 215 215 215
[9]= [6]/ 12μην ΜΩ 64,5 78,83 93,17 143,33
[10]= [2]/ 5ημ ΗΩ 3,6 4,4 5,2 8