Πλαίσια Χρηματοδότησης

ΙΚΥ - Erasmus+
 

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει

  • στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας
  • στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Δράσεις για την:

  • Εκπαίδευση
  • Κατάρτιση
  • Νεολαία
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  (...περισσότερα).

Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

είναι υποχρεωμένοι να παραθέτουν την σημαία της ΕΕ και να αναφέρουν την υποστήριξη που έλαβαν από τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ σε όλο το υλικό που αφορά την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων σχεδίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Erasmus+.

     
2016 Οδηγός Διάδοσης και Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων
  Σχετικές ανακοινώσεις του Ι.Κ.Υ.
  Λογότυπα και Οδηγίες δημοσιότητας