Οδηγός Χρηματοδότησης Έρευνας και Διαχείρισης Προγραμμάτων

Αρχεία
Τίτλος Περιγραφή
2023 ΦΕΚ 7438/29-12-2023 Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και
Διαχείρισης
2021 ΦΕΚ 6712/31-12-2021 ΦΕΚ Δημοσίευσης του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
- // - Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Οδηγός Χρηματοδότησης Έρευνας και Διαχείρισης Προγραμμάτων