Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων

ResCom - Είσοδος
 
ResCom - Οδηγίες
 
1. Συμπλήρωση Timesheets
2. Συγκεντρωτικά Μηνιαία Φύλλα Χρονοχρέωσης
3. Συμπλήρωση Εντολών Πληρωμής Αμοιβών
ResCom - Αίτηση Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Έργων
 
ΗΠ1. από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου
ΗΠ2. από Συνεργάτες
ΗΠ3. Ηλεκτρονική Πρόσβαση για τη δήλωση Ωρών Απασχόλησης σε Έργο
   Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος μπορεί να επιτρέψει τη δυνατότητα πρόσβασης στο έργο σε Συνεργάτες του.

   Οι αιτήσεις για τους κωδικούς πρόβασης παραδίδονται:

  • προσωπικά
  • ή με εσωτερικό ταχυδρομείο

στο Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ:

Γραφείο Ε4.014 Μανδαλιανός Ηρακλής 28210 37059 @

 

ResCom - Ενημέρωση Επιστημονικά Υπευθύνων (από 1/1/2010)
 
  • για τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία των έργων τους
  • για τις εισροές-εκροές που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Ερευνών για τα έργα τους

 

   Προσοχή, η αλλαγή στοιχείων των Έργων γίνεται αποκλειστικά από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ !