Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

Ο ΕΛΚΕ ΠΚ αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και λαμβάνει όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών σύμφωνα με τον Νόμο 2472/1997.

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των παρεχόμενων από τον ΕΛΚΕ ΠΚ υπηρεσιών.

 
Ερωτηματολόγιο - Είσοδος
     
  Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης ΕΛΚΕ ΠΚ