Έντυπα

Διοικητικά - Έργα
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
Ε0Υποβολή Πρότασης1/9/20192
Ε1Αποδοχή Διαχείρισης12/9/20223
Ε1αΟμάδα Έργου- // -1
Ε2Προϋπ/σμός1/9/20192
Ε3Ταμειακή Διευκόλυνση (Δάνειο)- // -2
Ε4Ιδία Συμμετοχή- // -2
Ε5Υποβολή Παραδοτέων - Απολογισμός- // -2
Ε6Ταμειακό Υπόλοιπο5/1/20231
Ε7Χρονική Παράταση- // -1

 

Διοικητικά - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
ΠΕ1Δημοσιότητα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφ/ντος1/9/20192
ΠΕ2Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης - // -2

 

Διοικητικά - Συμβάσεις
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
Σ1Πανεπιστημιακοί & Δημόσιοι Υπάλληλοι (Μόνιμοι)1/9/20192
Σ2Τρίτοι - Ανάθεση Έργου- // -2
Σ3Τρίτοι - Σχέση Εργασίας (ΙΔΟΧ και πρόσθετη απασχόληση χωρίς ΤΠΥ)- // -2
Σ4Τροποποίηση - Διακοπή - Ακύρωση9/12/20223
Σ5Χορήγηση Βεβαίωσης1/9/20192
Σ6Στοιχεία Απασχολ/νου- // -2

 

Διοικητικά - Προμήθειες - Αναθέσεις (Αγαθών,Υπηρεσιών, Μισθώσεων)
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
Π1Διενέργεια Διαγωνισμού12/10/20213
Π2Συγκρότηση Επιτροπών σε Διαγωνισμούς- // -3
Π4Αίτημα Έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης21/7/20223

 

Διοικητικά - Φύλλα Εργασίας
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
ΦΕ1Μηνιαίο1/9/20192
ΦΕ2Συγκεντρωτικό Μηνιαίο- // -2

 

Διοικητικά - Αιτήματα - Προκαταβολές
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
ΑΠ1Άνοιγμα ΤΛ στην Τράπεζα Alpha16/3/20234
ΑΠ2Έκδοση ΧΕΠ27/7/20223

 

Οικονομικά - Προκαταβολές
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
Ο1Εντολή1/9/20192
Ο2Απόδοση- // -2

 

Οικονομικά - Μεταφορά Χρηματοδοτήσεων σε Συνεργαζόμενους Φορείς
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
Ο3Εντολή Πληρωμής1/9/20192

 

Οικονομικά - Αμοιβές
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
Ο4Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών1/9/20192

 

Οικονομικά - Δαπάνες
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
Ο5Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αγαθών και Υπηρεσιών12/9/20223
Ο6Πρακτικό Παραλαβής1/9/20192
Ο7Πίνακας Στοιχείων για Αποκτήσεις από το Εξωτερικό- // -2

 

Οικονομικά - Μετακινήσεις
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
Μ1Εντολή Πληρωμής - Απόδοση1/9/20192
Μ2Ημερολόγιο Κίνησης- // -2
Μ3Αίτημα Έγκρισης- // -2

 

Οικονομικά - Αιτήσεις
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
ΟΑ1Έκδοση Παραστατικού1/9/20192
ΟΑ2Έκδοση Δελτίου Αποστολής- // -2
ΟΑ3Γενική Αίτηση- // -2

 

Οικονομικά - Εξουσιοδότηση για Πίστωση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
ΕΠ1Πρόσωπα1/9/20192
ΕΠ2Οργανισμοί- // -2

 

Αιτήσεις - Ηλεκτρονική Παρακολούθηση & Διαχείριση Έργων
ΤίτλοςΙσχύει απόΈκδοση
ΗΠ1Ηλεκτρονική Διαχείριση Έργων (Επιστημον. Υπεύθυνος)1/9/20192
ΗΠ2Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων (Συνεργάτης)- // -2
ΗΠ3Ηλεκτρονική Πρόσβαση για τη Δήλωση Ωρών Απασχόλησης σε Έργο- // -2