Επιτροπή Ερευνών - Μέλη

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πολυτεχνείου Κρήτης (διαπιστωτική πράξη 607 - 05/10/2022, ΑΔΑ ΨΔΥΙ469Β6Ν-5ΞΑ Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαγουδάκη), έχει θητεία από τις 5/10/2022 έως και τις 28/2/2023.
 
Πρόεδρος - Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης
 
Ζερβάκης Μιχάλης
Καθηγητής (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Γραφείο 145Α-36.1, 2ος Όροφος
+30 28210 37206, +30 28210 37003
mzervakis<στο>isc.tuc.gr
  
Αντιπρόεδρος
 
Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας
Καθηγητής (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Κτίριο Κ4
+30 28210 37127
kouggrinis<στο>isc.tuc.gr
  
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης - Τακτικό Μέλος
 
Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Καθηγητής (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Κτίριο Δ5, Γραφείο 102, 1ος Όροφος
+30 28210 37422
ipapa<στο>dssl.tuc.gr
  
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης - Αναπληρωματικό Μέλος
 
Αραμπατζής Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Κτίριο Δ4 (ΜΠΔ), Γραφείο Δ4.105, Α'Όροφος
+30 28210 37365
garampatzis<στο>tuc.gr
  
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Τακτικό Μέλος
 
Παρτσινέβελος Παναγιώτης
Καθηγητής (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Κτίριο Μ3, Γραφείο 305, 3ος Όροφος
+30 28210 37676, +30 28210 37628
ppartsi<στο>mred.tuc.gr
  
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Αναπληρωματικό Μέλος
 
Γαλετάκης Μιχαήλ
Καθηγητής (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Κτίριο Μ1, Γραφείο 109, 1ος Όροφος
+30 28210 37616
mgaletakis<στο>isc.tuc.gr
  
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Τακτικό Μέλος
 
Μανιά Αικατερίνη
Καθηγήτρια (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Γραφείο 145Α-14, 2ος Όροφος
+30 28210 37222
amania<στο>isc.tuc.gr
  
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Αναπληρωματικό Μέλος
 
Καρυστινός Γεώργιος
Καθηγητής (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών)
Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ)
+30 28210 37343
karystinos<στο>telecom.tuc.gr
  
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος - Τακτικό Μέλος
 
Τσούτσος Θεοχάρης
Καθηγητής (Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Κτίριο Κ1, Γραφείο 133
+30 28210 37825
theocharis.tsoutsos <στο>enveng.tuc.gr
  
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος- Αναπληρωματικό Μέλος
 
Κολοκοτσά Διονυσία
Καθηγήτρια (Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Κτίριο Κ2. Γραφείο 107, 1ος Όροφος
+30 28210 37808
dkolokotsa <στο>enveng.tuc.gr
  
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Αναπληρωματικό Μέλος
 
Σταυρουλάκη Μαρία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
1ο Επίπεδο Κτιρίου Επιστημών
+30 28210 37639
mstavr<στο>mred.tuc.gr