Επιτροπή Ερευνών - Μέλη

Η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Αρ. Πρωτ. 2404/7-2-2023, ΑΔΑ Ψ331469Β6Ν-ΙΗΟ Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή κ. Ζερβάκη Μιχαήλ), έχει θητεία από τις 7/2/2023 έως και τις 6/2/2027.
 
Πρόεδρος - Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
 
Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας
Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κτίριο Κ4
+30 28210 37127
kouggrinis<στο>tuc.gr
   
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης - Τακτικό Μέλος
 
Παπαμιχαήλ Ιωάννης
Καθηγητής
Κτίριο Δ5, Γραφείο 102, 1ος Όροφος
+30 28210 37422
ipapamichail<στο>tuc.gr
   
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης - Αναπληρωματικό Μέλος
 
Αραμπατζής Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κτίριο Δ4 (ΜΠΔ), Γραφείο Δ4.105, Α'Όροφος
+30 28210 37365
garampatzis<στο>tuc.gr
   
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Τακτικό Μέλος
 
Παρτσινέβελος Παναγιώτης
Καθηγητής
Κτίριο Μ3, Γραφείο 305, 3ος Όροφος
+30 28210 37676, +30 28210 37628
ppartsi<στο>tuc.gr
   
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Αναπληρωματικό Μέλος
 
Γαλετάκης Μιχαήλ
Καθηγητής
Κτίριο Μ1, Γραφείο 109, 1ος Όροφος
+30 28210 37616
mgaletakis<στο>tuc.gr
   
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Τακτικό Μέλος
 
Μανιά Αικατερίνη
Καθηγήτρια
Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Γραφείο 145Α-14, 2ος Όροφος
+30 28210 37222
amania<στο>tuc.gr
   
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Αναπληρωματικό Μέλος
 
Καρυστινός Γεώργιος
Καθηγητής
Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ)
+30 28210 37343
gkarystinos<στο>tuc.gr
   
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος - Τακτικό Μέλος
 
Τσούτσος Θεοχάρης
Καθηγητής
Κτίριο Κ1, Γραφείο 133
+30 28210 37825
ttsoutsos <στο>tuc.gr
   
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος - Αναπληρωματικό Μέλος
 
  Γκίκας Πέτρος
Καθηγητής
Κτίριο Κ2. Γραφείο 120, 1ος Όροφος
+30 28210 37836
pgikas<στο>tuc.gr
   
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Τακτικό Μέλος
 
  Διμέλλη Δέσποινα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κτίριο Κ4
+30 28210 37118
ddimelli<στο>tuc.gr
   
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Αναπληρωματικό Μέλος
 
  Ασλανίδης Κλήμης
Επίκουρος Καθηγητής
Κτίριο Κ4.Α.3, - Ά όροφος
+30 28210 37107
kaslanidis<στο>tuc.gr