Από την 1 Ιανουαρίου 2023 ισχύουν νέα μειωμένα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις συμβάσεις εργασίας, που επηρεάζουν το κόστος των εντολών…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1472/16-01-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 28628/21.12.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο…

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Υποέργο 2: «Κεντρικές Δράσεις…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παραστατικά (Τ.Π.Υ.) που αφορούν τον Δεκέμβριο 2022 θα πρέπει να εκδοθούν - όπως και κάθε μήνα - την τελευταία ημέρα…

Διαβάστε περισσότερα

Τα γραφεία του ΕΛΚΕ ΠΚ θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τετάρτη 14/12/2022 από τις 13:00 και μετά, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια της αγαπημένης μας…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για το διαδικτυακό σεμινάριο, που θα διοργανωθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, σχετικό με θέματα προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κατασκευή Πρωτοτύπου

------------------------------------------------------------------------------------------…

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Νόμο 4912/2022,

από την 1/11/2022 οι κρατήσεις 0,07% για ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% για ΑΕΠΠ (και τα αντίστοιχα χαρτόσημα) συγχωνεύονται σε…

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στη  Πρόσκληση: «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται πλέον προσκόμιση πρακτικού παραλαβής για ποσά προμηθειών έως 30.000€ πλέον ΦΠΑ σε περίπτωση όπου ακολουθήθηκε…

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ ΠΚ την Παρασκευή 2/9/2022 θα είναι διαθέσιμες μέχρι και τις 12:00 λόγω ενημερωτικού Σεμιναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη με τίτλο «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», η οποία συμπεριλαμβάνεται στον άξονα…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εφαρμογή τεχνολογιών νανο-φυσαλίδας στην…

Διαβάστε περισσότερα

Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια προωθητικού υλικού και γραφικής ύλης, σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του EURECA-PRO…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη…

Διαβάστε περισσότερα