Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13906/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9623/04-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13905/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν στις θέσεις Νο 1, 2, 3 και 5 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13904/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορούν στη Θέση Νο 4 της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9619/04-04-2023…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13689/23-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10559/19-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

OCRE (Open Clouds for Research Environments) framework provides volume discounts to research and education institutions.

...read more.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων Έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αέρια Ρύπανση απο Πυρκαγιές και η…

Διαβάστε περισσότερα

Θέση 1η: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αρθρωτή…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11178/27-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9394/04-04-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Ειδικότητα: Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Βιολόγος ή Γεωπόνος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών.

... περισσότερα.

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», (MIS) 5136151, το…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε Ομιλία
Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00-14:00, στην αίθουσα Γ2.2-Αμφιθέατρο Κατσανεβάκη, σε μια ομιλία με κεντρικό…

Διαβάστε περισσότερα

5th Summit on Gender Equality in Computing - Call for Posters (...περισσότερα).

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αρθρωτή…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για τη διοργάνωση Τριημέρου Καινοτομίας- Inno Days 2023, στις 24-26 Νοεμβρίου 2023, στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης.

... πε…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές,  αγαπητοί 

Υπό την αιγίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης ως εταίρου στο European University on Responsible Consumption & Production (EURECA-PRO)…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9965/06-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6259/03-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10609/19-04-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7214/15-03-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα