Γενικές Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη της:

α) την υπ’ αριθμ. 17418/25-06-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ: ΨΓΑ0469Β6Ν-ΡΞΩ, για την…

Διαβάστε περισσότερα

H  Επιτροπή Ερευνών  του  ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης,  στη  συνεδρίαση με  αριθμό 731/31-05-2024,  αποφάσισε  την κατάρτιση  και  δημοσίευση…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΩΘ946ΨΖΥ1-86Ω) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση και πρόγραμμα για την Εναρκτήρια εκδήλωση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,  που θα…

Διαβάστε περισσότερα

Oι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ που στεγάζονται στο κτίριο Ε4 και αφορούν τα Τμήματα Διαχείρισης και Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν μεταφερθεί, προσωρινά, στα…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχοντας υπόψη τα άρθρα 277 έως 282 του Ν. 4957 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022)…

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιείται εκδήλωση που αφορά σε 3ήμερο Hackathon και διοργανώνεται από το Δημόκριτο.

Το EUDIS HACKATHON αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή…

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) διοργανώνει  Ημερίδα με θέμα: «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - Σύγχρονες Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας» που θα…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με ΑΔΑ: ΡΗΩΥ46Μ924-ΜΛΨ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Παντείου…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το  άρθρο 42 του νόμου 5099 (αρ. φύλ. 48.  5/4/2024) νόμου καταργήθηκε η υποχρέωση των ΕΛΚΕ να εγκρίνονται τα νέα έργα…

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι συμβάσεις των φυσικών προσώπων, θα συνάπτονται, στο εξής, μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και του…

Διαβάστε περισσότερα

H  Γενική Γραμματεία  Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) διοργανώνει  Διημερίδα & παράλληλη Έκθεση με θέμα: «Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νέο Νόμο 5094 Α’ 39 13/03/2024, απαιτείται πλέον, πριν την αποδοχή από την Επιτροπή Ερευνών των κάθε είδους…

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει του τέλους του έτους αλλά και των διαδικασιών κλεισίματος χρήσης που υποχρεούται να τηρήσει ο ΕΛΚΕ σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

  • Για τις…
Διαβάστε περισσότερα

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ. ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες διόρθωσης των εγγραφών Α.Π.Δ. (Μηχανικών) σύμφωνα με…

Διαβάστε περισσότερα


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην…

Διαβάστε περισσότερα

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00πμ στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου…

Διαβάστε περισσότερα

LSE - Hellenic Alumni Association

------------------------------------------

Σας προσκαλούμε όλους στην εκδήλωση του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών.

... περισσότερα.

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», (MIS) 5136151, το…

Διαβάστε περισσότερα