Επικοινωνία και Πρόσβαση

Επικοινωνία (Κτίριο Ε4)
Προϊσταμένη ΕΛΚΕ
Βαϊδάκη Αργυρώ Γραφείο Ε4.018 +30 28210 37033 @
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
1.Οικονομική Διαχείριση    2.Λογιστική Διαχείριση & Εκκαθάριση Δαπανών    3.Έσοδα & Ταμειακή Διαχείριση    4.Μισθοδοσία
Σταματουλάκη Σόνια Γραφείο Ε4.105 +30 28210 37046 @
Καραμπατσάκη Ξένια (2) Γραφείο E4.104 +30 28210 37038 @
Κουλιέρης Νικόλαος (1,2) Γραφείο E4.106 +30 28210 37062 @
Κουντουράκης Παναγιώτης (2,4) Γραφείο E4.104 +30 28210 37066 @
Μαρκουλάκης Άγγελος (2,4) Γραφείο E4.105 +30 28210 37044 @
Βερυκάκη Δήμητρα (3) Γραφείο E4.106 +30 28210 37043 @
Καψωμενάκη Ελένη (3) Γραφείο E4.104 +30 28210 37061 @
Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων
1.Ευρωπαϊκά Έργα    2.Εθνικά Έργα    3.Ιδιωτικά Έργα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Συνέδρια & Συναφείς Υπηρεσίες
Κουτρούλη Μαρία (1) Γραφείο E4.015 +30 28210 37260 @
Σημαντηράκη Φωτεινή (1) Γραφείο E4.016 +30 28210 37053 @
Μπόνια Αρετή (3) Γραφείο E4.022 +30 28210 37073 @
Βουδούρη Ιωάννα (2) Γραφείο E4.012 +30 28210 37052 @
Μπυζύκα Ιωάννα (2) Γραφείο E4.021 +30 28210 37063 @
Βαργιανίτη Ελένη (2) Γραφείο E4.012 +30 28210 37042 @
Δρακάκη Ηρακλής (2) Γραφείο E4.012 +30 28210 37064 @
Φουντά Μαρία (2) Γραφείο E4.023 +30 28210 37045 @
Μουρούτογλου Παναγιώτης Γραφείο E4.016 +30 28210 37078 @
Μαλανδράκη Ελευθερία (1) Γραφείο E4.023 +30 28210 37065 @
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
1.Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων    2.Γραμματειακή Υποστήριξη Επιτροπής Ερευνών & Μισθώσεων    3.Νομική Υποστήριξη
Ψαρράς Θεμιστοκλής (1) Γραφείο Ε4.011 +30 28210 37057 @
Θωμάκης Ζαφείριος (1,2) - // - +30 28210 37041 @
Τζιμούλη Ευγενία (1,2) - // - +30 28210 37032 @
Τσακανέλη Σταυρούλα (2) - +30 28210 37006 @
Περάκη Χριστίνα (3) - - @
Καζαλάκη Ελένη Γραφείο Ε4.019 +30 28210 37036 @
Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
1.Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος    2.Προμήθεις Αγαθών, Υπηρεσιών & Μισθώσεων
Παπαδάκη Μαριάνθη Γραφείο E4.009 +30 28210 37060 @
Κουντουράκη Μαρία(1,2) - // - +30 28210 37037 @
Σπαντιδάκη Αντριάνα (1,2) - // - +30 28210 37056 @
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
1.Προγραμματισμός & Ανάπτυξη    2.Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων & Μεταφορά Τεχνογνωσίας    3.Διασφάλιση Ποιότητας    4.Δημοσιότητα
Καμπουράκη Ελευθερία Γραφείο Ε4.103 +30 28210 37035 @
Γουνάκη Βιργινία (2) - // - +30 28210 37074 @
Τσιτσιλώνη Μαριάννα (1,2,3,4) - // - +30 28210 37054 @
Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανάπτυξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
1.Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων    2.ResCom - WebResCom    3.Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Μανδαλιανός Ηρακλής Γραφείο Ε4.014 +30 28210 37059 @
       

 

Πρόσβαση
Φωτογραφία
Διαδραστικός Χάρτης

 

Διεύθυνση

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Πολυτεχνειούπολη - Κτίριο Ε4

Κουνουπιδιανά Χανίων Κρήτης

Τ.Κ. 73100