Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ISO 9001:2015
Πιστοποίηση Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 Φορέας Πιστοποίησης
2022 ΕΛΚΕ ΠΚ - Πιστοποίηση ISO 9001:2015 TÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP)  
       
Πιστοποίηση ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ - 4η Προγραμματική Περίοδος Συγχρηματοδότησης Έργων Φορέας Πιστοποίησης
2009 ΕΛΚΕ ΠΚ - Πιστοποίηση ΕΣΠΑ ΥΠΕΠΘ - Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ)