Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ISO 9001:2015
Πιστοποίηση Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015Φορέας Πιστοποίησης
2022ΕΛΚΕ ΠΚ - Πιστοποίηση ISO 9001:2015TÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP) 
    
Πιστοποίηση ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ - 4η Προγραμματική Περίοδος Συγχρηματοδότησης ΈργωνΦορέας Πιστοποίησης
2009ΕΛΚΕ ΠΚ - Πιστοποίηση ΕΣΠΑΥΠΕΠΘ - Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ)