Slide background

Slide background

Slide background

ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Επιτροπή Ερευνών και ο ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) διαχειρίζονται τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Από την ίδρυσή του ο ΕΛΚΕ έχει:

  • διαχειριστεί ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά και λοιπά έργα
  • συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε εθνικά συγχρηματοδοτούμενα έργα
  • χρηματοδοτήσει πολλά έργα εσωτερικής χρηματοδότησης
  • υπογράψει συμβάσεις με εταιρίες και οργανισμούς για την παροχή επιστημονικών και ερευνητικών υπηρεσιών

με αποτέλεσμα τις σημαντικές διακρίσεις στον τομέα της έρευνας, τοποθετώντας το Πολυτεχνείο Κρήτης σε υψηλή θέση στον παγκόσμιο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Γρήγορη Πρόσβαση

 

        

          

          

Επιτροπή Ερευνών

Ενέργειες

 

Ενημερώνει την Πολυτεχνική Κοινότητα για ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών έργων.

Εισηγείται ερευνητικές προτάσεις στη Σύγκλητο.

Εγκρίνει χρηματοδοτήσεις ερευνητικών έργων

Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο στον συντονισμό των ερευνητικών έργων.

Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ

Χορηγεί υποτροφίες.

Περισσότερα...

Επιτροπή Δεοντολογίας

Αρμοδιότητες

 

Παρέχει εγγύηση αξιοπιστίας σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, για τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ελέγχει αν η έρευνα διενεργείται με σεβασμό στην αξία, την αυτονομία, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων, όπως και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Ελέγχει την τήρηση των αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των ορθών επιστημον. πρακτικών.

Περισσότερα...

ΜΟΔΥ

Δομή & Λειτουργία

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017:

  elke-tuc-diagramm

 

Περισσότερα...

Χάρτης Ιστοσελίδας