Νομοθεσία

Νόμοι - Διατάγματα - ΦΕΚ
ΝόμοςΠεριγραφή
20184541/2018 Άρθρο 15 (ΦΕΚ Α 93/ 31-05-2018) 
20174497/2017 (ΦΕΚ Α 171/ 13-11-2017) 
- // -4485/2017 - ΦΕΚ Α 114/ 04-08-2017 
- // -ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ Β 1924/ 02-06-2017) 
20164412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08-08-2016) 
- // -4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/ 11-05-2016) 
20144314/2014 (ΦΕΚ Α 265/ 23-12-2014) 
- // -4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/ 28-06-2014) 
- // -4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ 26-03-2014) 
20134155/2013 (ΦΕΚ Α 120/ 29-05-2013) 
20114013/2011 (ΦΕΚ Α 204/ 15-09-2011) 
20103861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ 13-07-2010) 

 

Παλαιότερη Νομοθεσία
(ΚΥΑ = Κοινή Υπουργική απόφαση, ΥΑ = Υπουργική Απόφαση, ΠΔ = Προεδρικό Διάταγμα)
ΝόμοςΠεριγραφή
20103848/2010Τροποποίηση ΚΥΑ 679/96
20093794/2009, Άρθρο 36Κύρωση ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β')
2002Φ35/2002Κρατήσεις Αποδοχών Μελών ΔΕΠ από Πρόσθετη Απασχόληση
20002817/2000ΕΛΚΕ - Οργάνωση και λειτουργία
1996ΚΥΑ 679/1996Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας
19851514/1985Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
1981ΠΔ 432/1981