Νομοθεσία

Νόμοι - Διατάγματα - ΦΕΚ
Νόμος Περιγραφή
2018 4541/2018 Άρθρο 15 (ΦΕΚ Α 93/ 31-05-2018)  
2017 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171/ 13-11-2017)  
- // - 4485/2017 - ΦΕΚ Α 114/ 04-08-2017  
- // - ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ Β 1924/ 02-06-2017)  
2016 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08-08-2016)  
- // - 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/ 11-05-2016)  
2014 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/ 23-12-2014)  
- // - 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/ 28-06-2014)  
- // - 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ 26-03-2014)  
2013 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120/ 29-05-2013)  
2011 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/ 15-09-2011)  
2010 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ 13-07-2010)  

 

Παλαιότερη Νομοθεσία
(ΚΥΑ = Κοινή Υπουργική απόφαση, ΥΑ = Υπουργική Απόφαση, ΠΔ = Προεδρικό Διάταγμα)
Νόμος Περιγραφή
2010 3848/2010 Τροποποίηση ΚΥΑ 679/96
2009 3794/2009, Άρθρο 36 Κύρωση ΚΥΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β')
2002 Φ35/2002 Κρατήσεις Αποδοχών Μελών ΔΕΠ από Πρόσθετη Απασχόληση
2000 2817/2000 ΕΛΚΕ - Οργάνωση και λειτουργία
1996 ΚΥΑ 679/1996 Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας
1985 1514/1985 Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
1981 ΠΔ 432/1981