Ερευνητικά Αποτελέσματα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (ΗΜΜΥ)
Έργο Διάρκεια Επιστημ. Υπεύθυνος Πλαίσιο Χρημ/σης
i-blueCulture 29/10/2020-28/10/2023 Καθηγητής Μπάλας Κωνσταντίνος
AdVISEr 28/7/2020 - 27/6/2023 Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
XMMaS 19/9/2019 - 18/3/2023 Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας
ΑΝΑΣΑ 31/7/2018 - 30/1/2023 Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
RELIEF 4/6/2018 - 3/12/2021 Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας
e-Mass 9/7/2018 - 8/11/2021 Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Έργο Διάρκεια Επιστημ. Υπεύθυνος Πλαίσιο Χρημ/σης
NANOCO2 4/6/2018 - 3/12/2021 Αν. Καθηγητής Μιχαήλ Κονσολάκης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
Έργο Διάρκεια Επιστημ. Υπεύθυνος Πλαίσιο Χρημ/σης
DE.F.I.C.I.T 28/3/2019 - 27/3/2022 Καθηγητής Αντώνιος Βαφείδης

Drones  2GNSS

4/6/2018 - 3/2/2022 Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)
Έργο Διάρκεια Επιστημ. Υπεύθυνος Πλαίσιο Χρημ/σης

LPGSR

4/6/2018 - 3/6/2022 Καθηγήτρια Παρασκευή Παναγιωτοπούλου