Έγκριση του με αρ.πρωτ. 10473/11-04-2023 αιτήματος για την μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6838/10-03-2023 διαγωνισμού κάτω των…

Διαβάστε περισσότερα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την ανακοίνωση των ημερομηνιών εξόφλησης από την ΕΑΠ, είναι αδύνατη η πραγματοποίηση των καθιερωμένων πληρωμών…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και…

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Ref. EFSA/E/2023/01) για την ανανέωση των…

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Αναλυτική Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) προχώρησε πρόσφατα στη δημοσίευση δύο νέων προκηρύξεων με στόχο την υποστήριξη της Ελληνικής…

Διαβάστε περισσότερα

Από την 1 Ιανουαρίου 2023 ισχύουν νέα μειωμένα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις συμβάσεις εργασίας, που επηρεάζουν το κόστος των εντολών…

Διαβάστε περισσότερα

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παραστατικά (Τ.Π.Υ.) που αφορούν τον Δεκέμβριο 2022 θα πρέπει να εκδοθούν - όπως και κάθε μήνα - την τελευταία ημέρα…

Διαβάστε περισσότερα

Τα γραφεία του ΕΛΚΕ ΠΚ θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τετάρτη 14/12/2022 από τις 13:00 και μετά, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια της αγαπημένης μας…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για το διαδικτυακό σεμινάριο, που θα διοργανωθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, σχετικό με θέματα προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κατασκευή Πρωτοτύπου

------------------------------------------------------------------------------------------…

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Νόμο 4912/2022,

από την 1/11/2022 οι κρατήσεις 0,07% για ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% για ΑΕΠΠ (και τα αντίστοιχα χαρτόσημα) συγχωνεύονται σε…

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος  για συμμετοχή στη  Πρόσκληση: «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται πλέον προσκόμιση πρακτικού παραλαβής για ποσά προμηθειών έως 30.000€ πλέον ΦΠΑ σε περίπτωση όπου ακολουθήθηκε…

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ ΠΚ την Παρασκευή 2/9/2022 θα είναι διαθέσιμες μέχρι και τις 12:00 λόγω ενημερωτικού Σεμιναρίου.

Διαβάστε περισσότερα