Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση…

Διαβάστε περισσότερα

 Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23277/22-08-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που αφορά τη διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22128/01-08-2023 αιτήματος του Καθηγητή κ. Απόστολου Βουλγαράκη που αφορά την διόρθωση εκ παραδρομής σφάλματος κατά την…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22296/2-8-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 17266/27-6-2023 (ΑΔΑ: 6Ζ3Τ469Β6Ν-ΙΑ9) πρόσκλησης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20825/25-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων  της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17006/22-06-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20754/25-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16323/14-06-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20756/25-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13513/01.08.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης…

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχο ή…

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20113/18-07-2023 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17197/26-06-2023…

Διαβάστε περισσότερα

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00πμ στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου…

Διαβάστε περισσότερα

LSE - Hellenic Alumni Association

------------------------------------------

Σας προσκαλούμε όλους στην εκδήλωση του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων…

Διαβάστε περισσότερα

OCRE (Open Clouds for Research Environments) framework provides volume discounts to research and education institutions.

...read more.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων Έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5185218 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Προπτυχιακών Υποτροφιών.

... περισσότερα.

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», (MIS) 5136151, το…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε Ομιλία
Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00-14:00, στην αίθουσα Γ2.2-Αμφιθέατρο Κατσανεβάκη, σε μια ομιλία με κεντρικό…

Διαβάστε περισσότερα

5th Summit on Gender Equality in Computing - Call for Posters (...περισσότερα).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για τη διοργάνωση Τριημέρου Καινοτομίας- Inno Days 2023, στις 24-26 Νοεμβρίου 2023, στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης.

... πε…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές,  αγαπητοί 

Υπό την αιγίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης ως εταίρου στο European University on Responsible Consumption & Production (EURECA-PRO)…

Διαβάστε περισσότερα