Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πλήρωση θέσεων Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

H  Επιτροπή Ερευνών  του  ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης,  στη  συνεδρίαση με  αριθμό 731/31-05-2024,  αποφάσισε  την κατάρτιση  και  δημοσίευση  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  τη  συγκρότηση της  Επιτροπής  Ηθικής  και Δεοντολογίας  της  Έρευνας  (Ε.Η.Δ.Ε.)  του  Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας  υπόψη  τα  άρθρα  277-282  του  Ν.  4957/2022 και  καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  να  καταθέσουν  αιτήσεις υποψηφιότητας.

Αρχεία: