Υποστήριξη Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΠΚ: Δραστηριότητες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (7/7/2023, 11:00)

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00πμ στην διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου Κρήτης. με Τίτλο: «Υποστήριξη Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΠΚ: Δραστηριότητες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας»

Ατζέντα Εκδήλωσης
11:00 – 11:10

Καθηγητής Παρτσινέβελος Παναγιώτης, Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου,
Δράσεις Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης
11:10 – 11:20 Χαιρετισμοί Πρυτανικών Αρχών
Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης,
Καθηγητής Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας,
11:20 – 11:40
Αλεξάνδρα Καραπιδακη και Κων/νος Βασσάκης, co-founders Bizrupt
Εισήγηση: Επιχειρηματική Ωρίμανση Ερευνητικών Ομάδων και Τεχνοβλαστών,
Ερωτήσεις
11:40 – 12:00
Τρούλης Ιωάννης, B.Comm. MBA – Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Founder & CEO TTMI.
Εισήγηση: Υπηρεσίες Προαξιολόγησης, Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,
Ερωτήσεις
12:00 – 12:30
Δρ. Παναγιωτίδου Ευφημία, Δικηγόρος, Δρ Νομικής, Post Doc, Εξειδικευμένη στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
Εισήγηση: Προστασία και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
Ερωτήσεις
12:30 – 13:00
Συζήτηση

...περισσότερα.