Λειτουργία Υπηρεσιών ΕΛΚΕ την Παρασκευή 2/9/2022

Οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ ΠΚ την Παρασκευή 2/9/2022 θα είναι διαθέσιμες μέχρι και τις 12:00 λόγω ενημερωτικού Σεμιναρίου.