Ημερομηνίες Πληρωμών Απριλίου 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την ανακοίνωση των ημερομηνιών εξόφλησης από την ΕΑΠ, είναι αδύνατη η πραγματοποίηση των καθιερωμένων πληρωμών στις 10 Απριλίου καθώς η Παρασκευή 7 και Δευτέρα 10 Απριλίου (Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών) και η Παρασκευή 14 και Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 (Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Ορθοδόξων) έχουν οριστεί  ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών για τα διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ ΑΕ.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στις 13/4 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σταλεί στην Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ. το αργότερο έως και την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, οι εντολές πληρωμής με όλα τα απαραίτητα συμπληρωματικά έντυπα τα οποία απαιτούνται.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε και σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε κάθε μήνα για τις πληρωμές μέσω της ΕΑΠ από την ιστοσελίδα μας (https://www.elke.tuc.gr/13525/index.php?id=14518) την οποία ενημερώνουμε μόλις ανακοινώνονται οι συγκεκριμένες προθεσμίες.

Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.