Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα "Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2022".

Παρακαλούμε κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης 1380/2022 με τίτλο "Έρευνα και Εφαρμογή" - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022".