Πρόσκληση για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε ΤCA (Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας) TCA SEMINAR “Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation” [έως 27/5/2022].

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΜ Erasmus+/IKY έχει αναρτήσει πρόσκληση για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε ΤCA (Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας) ως εξής:

TCA SEMINAR “Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation”, 02-04.11.2022, Cyprus

 

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου διοργανώνει το ανωτέρω σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων το χρονικό διάστημα 02-04 Νοεμβρίου 2022, στην Κύπρο.

Τομείς ενδιαφέροντος:  Σχολική Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 02-04 Νοεμβρίου 2022, Κύπρος

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 2

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους στο tca<στο>iky.gr μέχρι τα μεσάνυχτα της 27ης Μαΐου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε εδώ: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3883-tca-seminar-estimating-the-budget-for-the-implementation-of-a-proposal-for-a-partnership-for-cooperation