Νέα Ποσοστά Ασφαλιστικών Εισφορών Συμβάσεων Εργασίας

Από την 1 Ιανουαρίου 2023 ισχύουν νέα μειωμένα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις συμβάσεις εργασίας, που επηρεάζουν το κόστος των εντολών πληρωμής των συγκεκριμένων συμβάσεων.

Παρακαλούμε, πριν αποστείλετε εντολές μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2023 για συμβάσεις εργασίας, να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να επικαιροποιηθεί το κόστος των εντολών:
(Μαρκουλάκης Άγγελος - 2821037044 - amarkoulakis1<στο>tuc.gr, Κουντουράκης Παναγιώτης - 2821037066  - pkountourakis<στο>tuc.gr).

Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Κ.