Πιστοποίηση ΕΛΚΕ

Ο ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει πιστοποιηθεί από την Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΕΠΘ  για την διαχείριση των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο, σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 5854/30.4.09 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ).

 

Δείτε: το έγγραφο της πιστοποίησης

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα