Προγράμματα FP7

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με διαδικασίες που σχετίζονται με 7ο πλαίσιο στήριξης για την έρευνα (FP

Έντυπα σχετικά με το FP7:

 

 

Ανακοινώσεις:

 

Χρήσιμος Σύνδεσμος:

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσω του Γραφείου Διαμεσολάβησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

Ενημέρωση: 16.11.09

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα