Αναζήτηση Εγκεκριμένων Έργων

Η αναζήτηση των εγκεκριμένων έργων του ΕΛΚΕ μπορεί να γίνει:

 

  1. Αναζήτηση εγκεκριμένων έργων ανά συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών
  2. Αναζήτηση εγκεκριμένων έργων ανά έτος έγκρισης

 

 

Ενημέρωση: 16.11.2009

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα