Επικοινωνία με τον ΕΛΚΕ

Οδηγίες πρόσβασης

Οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ μεταφέρθηκαν στην Πολυτεχνειούπολη στο κτίριο Ε4

Χάρτης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την  Γραμματεία του ΕΛΚΕ:

  • Ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Κρήτης -Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη

ΤΚ : 73100 Κουνουπιδιανά

Χανιά Κρήτης

 

  • Ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):

elke<στο>isc.tuc.gr

 

ή αν θέλετε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να βρείτε τα e-mail του προσωπικού πατώντας εδώ.