Οργανόγραμμα Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ

Ο ορισμός της δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, παρατίθεται εδώ και εδώ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με το Προσωπικό του ΕΛΚΕ, ανά Τμήμα:

 

Για κλήσεις εκτός Πολυτεχνείου μπαίνει το πρόθεμα 282103

 

 • Βαϊδάκη Αργυρώ | Μόνιμος | Προϊσταμένη ΕΛΚΕ | 7033
 • Περάκη Χριστίνα | Εξωτερική συνεργάτης | Νομική Σύμβουλος ΕΛΚΕ | 7065

 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Πρωτοπαπαδάκη Ελένη |ΙΔΑΧ| Προϊσταμένη Τμήματος| 7034
 • Γιαννοπούλου Ευαγγελία |ΙΔΟΧ| 7061
 • Καλλέργη Γιώτα |ΙΔΟΧ| 7062
 • Καραμπατσάκη Πολυξένη |ΙΔΟΧ| 7038
 • Κουντουράκης Παναγιώτης |ΙΔΟΧ| 7066
 • Μαρκουλάκης Άγγελος |ΙΔΟΧ| 7044
 • Ψαρουδάκη Ελένη |ΙΔΑΧ| 7043

 

Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

 • Κατσιούλη Μαρία |ΙΔΟΧ| Προϊσταμένη Τμήματος| 7040
 • Κουντουράκη Μαρία |ΙΔΟΧ| 7037

 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Ψαρράς Θεμιστοκλής |ΙΔΑΧ| Προϊστάμενος Τμήματος| 7057
 • Αληζιώτη Βιργινία |ΙΔΟΧ| 7060
 • Θωμάκης Ζαφείριος |ΙΔΟΧ| 7041

 

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

 • Καμπουράκη Ελευθερία |ΙΔΑΧ| Προϊσταμένη Τμήματος| 7035
 • Τσιτσιλώνη Μαριάννα |ΙΔΟΧ| 7054

 

Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων

 • Σταματουλάκη Σόνια |ΙΔΑΧ |Προϊσταμένη Τμήματος| 7046
 • Δινοπούλου Αικατερίνη |ΙΔΟΧ| 7042
 • Κατάκη Σοφία |ΙΔΟΧ| 7045
 • Μπυζύκα Ιωάννα |ΙΔΟΧ| 7063
 • Μπόνια Αρετή |ΙΔΟΧ| 7073
 • Πλιούσης Αθανάσιος |ΙΔΟΧ| 7052

 

Τμήμα Διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξης, Υποστήριξης και Διασφάλισης της Ποιότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

 • Μανδαλιανός Ηρακλής |ΙΔΟΧ| Προϊστάμενος Τμήματος| 7059