Οργανόγραμμα Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ

Ο ορισμός της δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, παρατίθεται εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας με το Προσωπικό του ΕΛΚΕ, ανά Τμήμα:

Για κλήσεις εκτός Πολυτεχνείου μπαίνει το πρόθεμα 282103

 

Βαϊδάκη Αργυρώ | Μόνιμος | Προϊσταμένη ΕΛΚΕ | 7033

 

Περάκη Χριστίνα | Εξωτερική συνεργάτης | Νομική Σύμβουλος ΕΛΚΕ | 7065

 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρωτοπαπαδάκη Ελένη |ΙΔΑΧ| Προϊσταμένη Τμήματος| 7034

Γιαννοπούλου Ευαγγελία |ΙΔΟΧ| 7061

Καλλέργη Γιώτα |ΙΔΟΧ| 7062

Καραμπατσάκη Πολυξένη |ΙΔΟΧ| 7038

Κουντουράκης Παναγιώτης |ΙΔΟΧ| 7066

Μανδαλιανός Ηρακλής |ΙΔΟΧ| 7059

Μαρκουλάκης Άγγελος |ΙΔΟΧ| 7044

Ψαρουδάκη Ελένη |ΙΔΑΧ| 7043

 

Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

Κατσιούλη Μαρία |ΙΔΟΧ| Προϊσταμένη Τμήματος| 7040

Μπόνια Αρετή |ΙΔΟΧ| 7073

Περακάκη Μαρία |ΙΔΟΧ| 7056

 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Ψαρράς Θεμιστοκλής |ΙΔΑΧ| Προϊστάμενος Τμήματος| 7057

Αληζιώτη Βιργινία |ΙΔΟΧ| 7060

Αρχοντάκη Ηλιάννα |ΙΔΟΧ| 7072

Θωμάκης Ζαφείριος |ΙΔΟΧ| 7041

 

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

Καμπουράκη Ελευθερία |ΙΔΑΧ| Προϊσταμένη Τμήματος| 7035

Τσιτσιλώνη Μαριάννα |ΙΔΟΧ| 7054

 

Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων

Σταματουλάκη Σόνια |ΙΔΑΧ |Προϊσταμένη Τμήματος| 7046

Δουλουφάκη Γεωργία |ΙΔΟΧ| 7053

Δινοπούλου Αικατερίνη |ΙΔΟΧ| 7042

Καλονάκη Έλσα |ΙΔΟΧ| 7039

Κατάκη Σοφία |ΙΔΟΧ| 7045

Κουντουράκη Μαρία |ΙΔΟΧ| 7037

Μπυζύκα Ιωάννα |ΙΔΟΧ| 7063

Πλιούσης Αθανάσιος |ΙΔΟΧ| 7052