Οδηγός Χρηματοδότησης

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ

Ο νέος επικαιροποιημένος Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 263/28-11-2008 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση 256/6-11-2008).

Σύμφωνα με τον Ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ. 2 (ΦΕΚ 152 Α), ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης καθορίζει κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης, που δεν προβλέπει η Κ.Υ.Α. ΚΑ 679/96.

 

Σχετικά αρχεία

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Διοίκηση ΕΛΚΕ