Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  


Προσκλήσεις Προτάσεων

Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων για τις οποίες μπορεί να υποβάλει πρόταση το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι 22 άτομα.

Δείτε την πρόσκληση

Γενικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων για τις οποίες μπορεί να υποβάλει πρόταση το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι 22 άτομα.

Δείτε την πρόσκληση

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων για τις οποίες μπορεί να υποβάλει πρόταση το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι 22 άτομα.

Δείτε την πρόσκληση