Αρχή


Επόμενες συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών:  Τετάρτη 24-04-2019 στις 14:00 μμ


Γενικές Ανακοινώσεις

Greek Task Force Ελληνική Πλατφόρμα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Προγραμμάτων Life

περισσότερα

EUcalls Platform  Πλατφόρμα αναζήτησης  ευρωπαϊκών προτάσεων και συνεργατών

περισσότερα

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών δίνοντας βαρύτητα στην αναστροφή του brain drain σε brain gain, προκηρύσσει το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Proof of...

περισσότερα