Προκηρύξεις Η2020

Στην παρακάτω εφαρμογή μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρύξεις του χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon 2020.

Η εφαρμογή συλλέγει/ανανεώνει αυτόματα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα δεδομένα και τα παρουσιάζει σε πίνακα με τρεις καρτέλες:

  • Open: Ανοικτές προκηρύξεις.
  • Forthcoming: Προκηρύξεις που η διαδικασία υποβολής πρότασης δεν έχει ανοίξει.
  • Closed: Η διαδικασία έχει κλείσει.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ανά Topic και όχι ανά Call ώστε να γίνεται καλύτερη αναζήτηση μέσω του πεδίου Search. Επίσης, όλες οι στήλες που εμφανίζονται στο πρώτο επίπεδο είναι ταξινομήσιμες, Πατώντας το κουμπί ⊕ εμφανίζεται το δεύτερο επίπεδο, όπου δίνονται πληροφορίες για το Call το οποίο ανήκει το Topic, το είδος της δράσης και το μοντέλο προθεσμίας (Deadline). Στη στήλη Deadline πάντα εμφανίζεται η πρώτη ημερομηνία, ακόμη και αν το θέμα έχει μοντέλο προθεσμίας δύο φάσεων(two-staged).


Topic Title Opening Deadline Status
Topic Title Opening Deadline Status