Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών. 

Αρχείο ανακοινώσεων