Οδηγίες

Το άρθρο 32Α της τροποποιημένης ΥΠΑΣΥΔ προβλέπει ότι για τη δικαιολόγηση δαπανών μετακινήσεων θα ακολουθούνται πλέον οι κανόνες που διέπουν τις...

Περισσότερα

Ενημέρωση για την απόφαση της 319ης/20-6-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών  του Πολυτεχνείου Κρήτης σχετικά με τη Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε...

Περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων