Οδηγίες

Ενημέρωση για την υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ των δαπανών των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση Εντύπου Ο5 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Υλικών και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Εξουσιόδοτησης για την πίστωση απαιτήσεων σε τραπεζικό λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων που αναμένονται, μπορείτε να βρείτε τα Draft work programmes 2016-17, στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

ec.europa.eu…

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε στην 345/28-8-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και στην 386/05-09-14 Συνεδρίαση Συγκλήτου.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Αναπροσαρμογή της οικονομικής  ενίσχυσης για φοιτητές που  απασχολούνται στα πλαίσια ερευνητικών ή άλλων έργων ή υποστηρίξεως δραστηριοτήτων…

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4013/2011

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση Κατάθεσης στον ΕΛΚΕ ΠΚ όλων των παραστατικών δαπανών των έργων εντός της α’ εβδομάδας του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής τους, …

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαχείρισης ΦΠΑ παραστατικών Μετακινήσεων Εσωτερικού - Εξωτερικού σε ευρωπαϊκά έργα, στα οποία το πλαίσιο χρηματοδότησης ορίζει ότι ο ΦΠΑ δεν…

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων