Οδηγίες

Ενημέρωση για την υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ των δαπανών των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

Περισσότερα

Νέα έκδοση Εντύπου Ο5 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Υλικών και Υπηρεσιών

Περισσότερα

Εντολές Εξουσιόδοτησης για την πίστωση απαιτήσεων σε τραπεζικό λογαριασμό

Περισσότερα

Στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων που αναμένονται, μπορείτε να βρείτε τα Draft work programmes 2016-17, στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

ec.europa.eu...

Περισσότερα

Εγκρίθηκε στην 345/28-8-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και στην 386/05-09-14 Συνεδρίαση Συγκλήτου.

 

Περισσότερα

 

 

Αναπροσαρμογή της οικονομικής  ενίσχυσης για φοιτητές που  απασχολούνται στα πλαίσια ερευνητικών ή άλλων έργων ή υποστηρίξεως δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4013/2011

Περισσότερα

Υποχρέωση Κατάθεσης στον ΕΛΚΕ ΠΚ όλων των παραστατικών δαπανών των έργων εντός της α’ εβδομάδας του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής τους, ...

Περισσότερα

Οδηγίες Διαχείρισης ΦΠΑ παραστατικών Μετακινήσεων Εσωτερικού - Εξωτερικού σε ευρωπαϊκά έργα, στα οποία το πλαίσιο χρηματοδότησης ορίζει ότι ο ΦΠΑ δεν...

Περισσότερα

Αρχείο ανακοινώσεων