Γενικές Ανακοινώσεις

Η Γραμματεία ΕΛΚΕ ΠΚ, ενημερώνει τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συνεργάτες τους, ότι ο Ειδικός Λογαριασμός υποχρεούται να ενταχθεί στην Ενιαία...

Περισσότερα

Πιλοτική δράση χρηματοδότησης δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από έργα του FP7

Περισσότερα