Κανονισμός Υποτροφιών ΕΛΚΕ

 Ο κανονισμός Υποτροφιών ΕΛΚΕ εγκρίθηκεαπό τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 334/14-05-2012 μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση 300/30-04-2012).

 

 

Σχετικά αρχεία

 

Kανονισμός Υποτροφιών