Αρχείο ανακοινώσεων

 

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Αρ. Πρωτ.: 13562/14-11-2013

περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 11499 / 3-10-2013

περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 12603/24-10-2013

περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 12118 / 15-10-2013

περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 11601/04-10-13

περισσότερα

Aρ. Πρωτ. 11451/02-10-13

περισσότερα

«DURECOBEL -Ανακύκλωση λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων»...

περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 11363 /01-10-2013

περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγχρηματοδοτούν το πρόγραμμα «Local Partnerships for Greener Cities and Regions -...

περισσότερα

«Αποσφράγιση φακέλων προσφορών που κατατέθηκαν σύμφωνα με τον υπ’αριθμ
9556/02.08.2013 πρόχειρο Διαγωνισμό με το σύστημα των σφραγισμένων
εγγράφων...

περισσότερα