News

Υποχρέωση κατάθεσης των εισηγήσεων για έναρξη σύναψης πάσης φύσεως σύμβασης με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανάρτησής της στην ΔΙΑΥ

 

Υποχρέωση Κατάθεσης στον ΕΛΚΕ ΠΚ των εισηγήσεων για έναρξη σύναψης πάσης φύσεως σύμβασης με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανάρτησής της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η Επιτροπή Ερευνών, στην συνεδρίασή της 335/15.04.2014, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.3861/2010 για την ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α’ 254/23.11.2013), όπου γίνεται πλέον σαφές ότι όλες οι πράξεις ισχύουν από την ανάρτησή τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τις συνέπειες από την μη εφαρμογή τους, αποφάσισε τα κάτωθι:

οι πάσης φύσεως συμβάσεις  που συνάπτει ο ΕΛΚΕ ΠΚ για τις ανάγκες των έργων είτε με απασχολούμενους σε αυτά (μέλη ΔΕΠ, μόνιμο προσωπικό φορέα ή άλλων φορέων, εξωτερικούς συνεργάτες,  φοιτητές, κλπ), είτε με εταιρείες, θα έχουν ως ημερομηνία έναρξης  από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μετά. Σε κάθε περίπτωση προηγείται απόφαση της Επιτροπής Ερευνών με την  οποία εγκρίνονται οι συμβάσεις αυτές.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΚΕ ΠΚ

Προγραμματισμός των επόμενων συνεδριάσεων ανά μήνα, ώστε οι επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων να γνωρίζουν τις ημερομηνίες έναρξης των συμβάσεων των απασχολούμενων στα έργα. Ο προγραμματισμός αυτός  θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΠΚ. http://www.elke.tuc.gr/4454.html

Για τον μήνα Μάιο 2014 προγραμματίζονται συνεδριάσεις για:

·         02.05.2014

·         16.05.2014

·         30.05.2014

Η Γραμματεία της  Επιτροπής Ερευνών θα προβαίνει,  μετά την έγκριση των εισηγήσεων σύναψης συμβάσεων των επιστημονικά υπευθύνων των έργων από την Επιτροπή Ερευνών, στην ανάρτησή τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

Κατάθεση αιτήματος στην Γραμματεία  για την σύναψη σύμβασης (Έντυπα Δ5,Δ6,Δ7 και Δ6α), το οποίο θα ελέγχεται από την Γραμματεία για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων, καθώς και ότι συμφωνεί με το Τεχνικό Δελτίο Έργου (όπου απαιτείται), θα πρωτοκολλείται και θα καταχωρείται στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών για έγκριση.

 

Γραμματεία  ΕΛΚΕ ΠΚ

Ρούλα Βαϊδάκη