News

Αυστηρή προθεσμία κατάθεσης στον ΕΛΚΕ ΠΚ των παραστατικών δαπανών

Υποχρέωση Κατάθεσης στον ΕΛΚΕ ΠΚ όλων των παραστατικών δαπανών των έργων εντός της α’ εβδομάδας του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής τους, λόγω υποχρέωσης του ΕΛΚΕ ΠΚ για κατάθεση Μηνιαίας Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης  είναι υπόχρεος από 1/1/2014 να υποβάλει μηνιαίως συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων-εξόδων, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N.4172/2013), το  νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012). Στις μηνιαίες ηλεκτρονικές καταστάσεις ο Ειδικός Λογαριασμός υποχρεούται να  δηλώνει, ανεξαρτήτως ποσού, όλα τα τιμολόγια που έχει εκδώσει (έσοδα) ή έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του (έξοδα) Τιμολόγιο Πώλησης (Τ.Π.), Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.), Πιστωτικό Τιμολόγιο (Π.Τ.).  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίζονται από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού όλα τα παραστατικά εξόδων αυστηρά το αργότερο μέσα στην πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης τους.

Η υποβολή ανακριβής συγκεντρωτικής κατάστασης εσόδων-εξόδων (ανακριβής θεωρείτο έστω και αν δεν δηλωθεί ένα τιμολόγιο) επιφέρει πρόστιμο ύψους 2.500,00 ευρώ

Συνεπώς η κατάθεση των τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως  ύπαρξης ταμειακού υπολοίπου  των έργων και ανεξαρτήτως του αν έχουν παραληφθεί τα υπό προμήθεια είδη ή αν έχει ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσιών.

Όσον αφορά τα παραστατικά που συνοδεύουν τα Ημερολόγια Κίνησης των μετακινήσεων,  αυτά θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του μετακινούμενου και όχι του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΠΚ, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από το έργο.

 

Από το Λογιστήριο ΕΛΚΕ

Ελένη Πρωτοπαπαδάκη