News

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 26215/2019) για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με ερευνητή Κ.Ε. 82057

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82057 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Παπαγεωργίου Μάρκο, ανακοινώνει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ερευνητή, εξειδικευμένου στα αντικείμενα του αυτομάτου ελέγχου ή της μοντελοποίησης και ελέγχου κυκλοφοριακής ροής ή της ρευστοδυναμικής ή μερικών διαφορικών εξισώσεων ή των συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων.

Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στις ερευνητικές δραστηριότητες του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιγραφή της δράσης (Description of Action – DoA) και θα συμμετέχει στην συγγραφή ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση σε επιστημονικά συνέδρια και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Διάρκεια σύμβασης/άτομο: Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια. H ημερομηνία έναρξής της θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, την δημοσίευση της έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης των προτάσεων και της παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου, έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, μετά από σχετική και αιτιολογημένη εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου.

Συνολικό ποσό αμοιβής/άτομο: Το ποσό αμοιβής για έκαστο επιλεγέντα προσδιορίζεται στο ποσό των 1.600,00 ευρώ μηνιαίως, ήτοι στο ποσό των 19.200,00 ευρώ ετησίως, συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Direct Pesronnel Costs» του έργου.

Εφόσον υπάρξει ανανέωση/παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, είναι δυνατή, μετά από σχετική και αιτιολογημένη εισήγηση του επιστημονικά υπευθύνου, η αύξηση της αμοιβής του αναδόχου έως και 5% ετησίως, χωρίς ωστόσο το τελικό ποσό αυτής να μπορεί να υπερβεί ετησίως τις 23.000,00 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά, σε μία εκ των ακόλουθων διευθύνσεων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης: α) markos@dssl.tuc.gr (Καθηγητής Μ. Παπαγεωργίου), β) ipapa@dssl.tuc.gr (Αν. Καθηγητής Ι. Παπαμιχαήλ), γ) vmv@dssl.tuc.gr (κ. Ε. Βουντουράκης, ΕΔΙΠ), έως την Δευτέρα, 06 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 24:00 μ.μ. (EEST). Προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται μεταγενέστερα, δε θα λαμβάνονται υπόψη και δε θα αξιολογούνται.

Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση αυτής, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων με όμοιο τρόπο (ενν. ηλεκτρονικά).