News

Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22617/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81548

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 22617/17-10-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «CIVITAS DESTINATIONS», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τσούτσο Θεοχάρη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81548.

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο Πίνακας Επιλεγέντων υποψηφίων καθίσταται οριστικός, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης.

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A04%CE%A1469%CE%926%CE%9D-%CE%94%CE%979