News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών του με αρ. πρωτ. πρότασης 18613/2019 επιλαχόντα υποψηφίου της 18454/2019 πρόσκλησης Κ.Ε. 82057

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον επιλεγέντα υποψήφιο με αρ. πρωτ. πρότασης 18613/08-08-2019, σε συνέχεια της αποδοχής της επιστολής παραίτησης που υπέβαλε ο 3ος κατά σειρά επιλεγείς υποψήφιος της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18454/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ερευνητές, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82057.

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A89%CE%A54469%CE%926%CE%9D-%CE%A35%CE%9A