News

Ετήσιοι προϋπολογισμοί 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 και τροποποιήθηκε με τους Ν. 4521/2018, 4547/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων για κάθε έτος, όπως επίσης και την κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος αναφοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2020, η έγκαιρη έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς επίσης και η υποβολή του έως την 31/12/2019 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017) στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για εισήγηση και έγκριση από τον Υπουργό, απαιτείται το αργότερο έως τις 20/11/2019 να ολοκληρωθούν εκ μέρους των Επιστημονικώς Υπευθύνων των έργων οι ενέργειες υποβολής των εντύπων Δ2 με τον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2020.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής, το Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων θα προβεί σε αυτόματη μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού 2019 με μεταφορά του εναπομείναντος ποσού στον ετήσιο προϋπολογισμό 2020.