News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 18453/2019 πρόσκλησης για μεταδιδακτορικούς ερευνητές Κ.Ε. 82057

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 18453/02-08-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με μεταδιδακτορικούς ερευνητές, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «TrafficFluid: Lane-free Artificial-Fluid Environment for Vehicular Traffic» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μάρκο Παπαγεωργίου και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82057.

Θέση: Απασχόληση μεταδιδακτορικού ερευνητή, με εξειδίκευση στα αντικείμενα του αυτομάτου ελέγχου ή της μοντελοποίησης και ελέγχου κυκλοφοριακής ροής ή της ρευστοδυναμικής ή μερικών διαφορικών εξισώσεων ή των συστημάτων πολλαπλών πρακτόρων, ετήσιας διάρκειας, με ημερομηνία έναρξης η οποία θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση θα ταυτίζεται ή θα έπεται της ημερομηνίας έναρξης του έργου (01-12-2019), με γνώσεις και εμπειρία, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 18453/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, οι Πίνακες Επιλεγέντων καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.