News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 18475/2019 (ΑΔΑ:ΩΙ6Ξ469Β6Ν-9ΙΜ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο ατόμων, κ.ε. 82076

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 18475/02-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΙ6Ξ469Β6Ν-9ΙΜ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 2 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του «Αμπελιού» στο Υποέργο 1», Κ.Ε. 82076 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ