News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 18361/2019 (ΑΔΑ: 64ΠΖ469Β6Ν-Χ0Θ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε.81594

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 18361/01-08-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΖ469Β6Ν-Χ0Θ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός ατόμου πτυχιούχου στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών ή Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Οικονομικές Επιστήμες ή την Τραπεζική & Χρηματοοικονομική με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση Έρευνας και Διδακτορικών Προγραμμάτων στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική σε Ινδονησιακά Πανεπιστήμια / OPTImizing Research and Doctoral Programs in BANKing and Finance in Indonesian Universities - OPTBANK», Κ.Ε. 81594 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Ζοπουνίδη Κων/νο