News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 12796/31-05-2019 (ΑΔΑ: 67ΩΕ469Β6Ν-Ρ5Ε) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση πτυχιούχου Νομικής

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 12796/31-05-2019 (ΑΔΑ: 67ΩΕ469Β6Ν-Ρ5Ε) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 ατόμου Πτυχιούχου Π.Ε. Νομικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης-Αυτεπιστασια Υποέργο 1», Κ.Ε. 81986 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Κομνίτσα Κων/νο