News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 14511/2019 (ΑΔΑ:ΩΤΘΦ469Β6Ν-Λ3Δ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81325

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 14511/21-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΤΘΦ469Β6Ν-Λ3Δ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 ατόμου διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Μοντελοποίηση Φυσικών Διεργασιών, ανάλυση πειραματικών δεδομένων και την Περιβαλλοντική Μηχανική με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «INDEX- AIR "Development of an Integrated Exposure – Dose Management Tool for Reduction of Particulate Matter in Air"», Κ.Ε. 81325 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Λαζαρίδη Μιχαήλ