News

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ άρθρου 72 ν.4610/07.05.2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ άρθρου 72 ν.4610/07.05.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΚΕ 05/07/2019

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ άρθρου 72 ν.4610/07.05.2019

Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 72 του ν.4610/7.5.2019 τροποποιήθηκαν άρθρα του ν.4485/2017, σχετικά με τις διαδικασίες που οφείλουν να τηρούν οι ΕΛΚΕ για την διαχείριση των έργων. Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν τα κάτωθι:

 

1.Ανάληψη Υποχρέωσης

Η ανάληψη υποχρέωσης είναι συνολική ανά κατηγορίας δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού κάθε έργου (παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.4610/2019). Επομένως για την έκδοσή της δεν απαιτείται αίτημα (Έντυπο Δ3) του επιστημονικά υπευθύνου του έργου για κάθε δαπάνη χωριστά. Το αίτημα για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου και των αναμορφώσεών του θα έχει και την θέση του αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης. Όταν ο ετήσιος προϋπολογισμός ενός έργου τροποποιείται (αυξάνεται ή μειώνεται) η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΚ θα προβαίνει στην έκδοση νέας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης αμέσως μετά την έγκριση της τροποποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου και των αναμορφώσεών του από τον Πρόεδρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Επισημαίνεται ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι θα πρέπει να παρακολουθούν τα διαθέσιμα υπόλοιπα σε κάθε κατηγορία δαπάνης κατά ΓΛΚ του ετήσιου προϋπολογισμού των έργων τους στο web resCom έτσι ώστε να βεβαιώνονται για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης. Σε περίπτωση μη  ύπαρξης  διαθέσιμου υπολοίπου στην κατηγορία δαπάνης κατά ΓΛΚ του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει να προηγείται της δαπάνης (έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών, έναρξης μετακίνησης και έκδοσης δικαιολογητικών μετακίνησης, αίτημα για σύναψη σύμβασης απασχολούμενων στα έργα) αίτημα τροποποίησης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης οιασδήποτε δαπάνης το ποσό της οποίας είναι εκτός των κατηγοριών λογιστικής των ετήσιων προϋπολογισμών των έργων η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΚ δεν δύναται να εκκαθαρίσει την δαπάνη αυτή, λόγω του ότι χαρακτηρίζεται ως μη νόμιμη (περ. 2 παρ. 5 άρθρου 72 ν.4610/2019).

 

2. Προϋπολογισμοί έργων

Οι αρχικοί συνολικοί προϋπολογισμοί των έργων και ο πρώτος ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έτους εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης. Οι αναμορφώσεις  τους εγκρίνονται με απόφαση του Προέδρου ΕΛΚΕ ΠΚ κατόπιν εξουσιοδότησής του από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και δημοσίευσής της σε ΦΕΚ (παρ. 2 του άρθρου 72 ν.4610/2019).

 

3. Μετακινήσεις

Τα παραστατικά των δαπανών μετακίνησης εκδίδονται μόνο στα στοιχεία του μετακινούμενου και όχι στα στοιχεία του ΕΛΚΕ και εξοφλούνται από την ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης  (παρ.  6α  του  άρθρου  72  του  ν.4610/2019).  Οι μετακινούμενοι  καταθέτουν  για εκκαθάριση το Ημερολόγιο Κίνησης συνοδευόμενο από τα παραστατικά μετακίνησης το αργότερο εντός του α’ 15μερου του επόμενου μήνα μετά την μετακίνηση.

Σημείωση:

  • Για μετακινήσεις μελών της ερευνητικής ομάδας στα πλαίσια έργων ΕΣΠΑ εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση προέγκρισης της μετακίνησής τους από την Επιτροπή Ερευνών.
  • Στα    πλαίσια    κάλυψης    δαπανών    μετακίνησης    (ξενοδοχεία,    αεροπορικά    εισιτήρια) προσκεκλημένων συνεργατών έργου (πχ ομιλητές σε συνέδρια ή σε ΠΜΣ κλπ) δύναται τα έξοδα μετακίνησης να ενταχθούν στην κατηγορία λογιστικής 64-02 – «Έξοδα για την προβολή και διαφήμιση έργων». Στην περίπτωση αυτά τα παραστατικά δαπανών θα εκδοθούν στα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΠΚ.

 

4. Ορισμός αναπληρωτή επιστημονικά υπευθύνου

Δεν απαιτείται ο ορισμός αναπληρωτή επιστημονικά υπευθύνου διότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων μπορούν πλέον να υποβάλλουν οι ίδιοι τα αιτήματα πληρωμής για τις αμοιβές – αποζημιώσεις που λαμβάνουν από τα έργα (παρ. 8α του άρθρου 72 του ν.4610/2019).